Tag Archives: ויזת עבודה

ויזות עבודה לאוסטרליה

כידוע המצב הכלכלי הקיים כיום בישראל אינו מזהיר במיוחד. אומנם ישנו משבר כלכלי עולמי, ודווקא בישראל הכלכלה יציבה. אך בסופו של יום אזרחי המדינה ברובם, אינם נהנים מרווחה כלכלית. הישראלי עובד שעות שבועיות רבות, מעל הממוצע העולמי, הרי ברוב מדינות העולם יום ראשון גם הוא חלק מסוף השבוע, בו העובד יכול לנוח, לטייל ולצבור כוחות…
קרא עוד