Tag Archives: עבודה בעגלות באירופה

עבודה בעגלות באנגליה

מי אנחנו זאת השנה השישית בה אנחנו מובילים את תחום העבודה בעגלות באנגליה . מעגלות גדלנו לחנויות וכיום יש לנו חנויות בקניונים הטובים ביותר באנגליה. לגבי כל מה שקשור לעבודות באירופה- אנחנו עושים את זה הכי טוב! אנו משקיעים משאבים רבים- אנושיים וכלכליים, ביצירת מערך הדרכה לקביעת רף מכירות גבוה לכל מוכר, כי הצלחתכם היא הצלחתנו.…
קרא עוד